Špičkové kalibrační přístroje a komplexní kalibrační systémy

Kalibrátor Beamex MC4

MC4 je kompaktní dokumentační provozní kalibrátor, který umožňuje měřit, generovat a simulovat stejnosměrné napětí, proud, frekvenci, pulsy a odpor. Mezi další funkce patří simulace a měření odporových snímačů teploty, termoelektrických snímačů teploty a měření tlaku. Kalibraci převodníků elektrických veličin a dalších provozních přístrojů usnadňuje funkce Dokumentační kalibrátor.

Více informací

Technický listKalibrátor na webu výrobce


Čím tento kalibrátor vyniká

Přesné a kvalitní měření

 • Přesné měření a generování odporu, proudu, napětí, frekvence a pulsů.
 • Měření a simulace termoelektrických veličin.
 • Přesnější měření teploty s korekčními koeficienty pro odporové snímače teploty.

Až 2 tlakové moduly

 • Může být vybaven až 2 vnitřními tlakovými moduly.
 • Možnost připojení řady vnějších tlakových modulů.

Dokumentační funkce

 • Dokumentační funkce usnadňuje kalibraci a zajišťuje jednotnost kalibračních postupů.
 • Uživatelem konfigurovatelné funkce úpravy stupnice, zkouška těsnosti, krokování atd.

Kompaktní provedení

 • Kompaktní multifunkční kalibrátor.
 • Provoz na baterie až 24 hodin.
 • Záruka 2 roky.

Funkce kalibrátoru


Ovládání kalibrátoru

 • Velký grafický displej s vysokým rozlišením a podsvícením, plnohodnotná numerická klávesnice.
 • Kalibrátor lze ovládat v angličtině, češtině, slovenštině a v dalších jazycích.

Návaznost kalibrátoru na přesnější etalony

K novému kalibrátoru dostanete kalibrační list vydaný akreditovanou kalibrační laboratoří výrobce.

Následnou kalibraci a údržbu si můžete zajistit uzavřením servisní smlouvy Beamex Care Plan.

Poptávka systému


Funkce tohoto kalibrátoru

Generování a měření napětí Generování a měření proudu
Simulace a měření odporu Generování a měření frekvence
Generování a čítání pulsů Simulace a měření odporových snímačů teploty
Simulace a měření termoelektrických snímačů teploty Detekce stavu spínače
Vestavěné napájení smyčky 24 V ss Měření přetlaku, podtlaku a absolutního tlaku

Nejistota měření a měřicí rozsahy

Rozsah měření proudu ±100 mA
Nejistota měření proudu od ±(1,5 μA + 0,02 % odečtu)
Rozsah generování proudu (0 až 25) mA
Nejistota generování proudu od ±(1,5 μA + 0,02 % odečtu)
Rozsah měření napětí (–1 až 60) V
Nejistota měření napětí od ±(5 μV + 0,02 % odečtu)
Rozsah generování napětí (–3 až 12) V
Nejistota generování napětí od ±(0,1 mV + 0,02 % odečtu)
Rozsah měření frekvence (0,002 7 až 50 000) Hz
Nejistota měření frekvence ±0,01 % odečtu
Rozsah generování frekvence (0,000 5 až 10 000) Hz
Nejistota generování frekvence ±0,01 % odečtu
Rozsah měření odporu (0 až 4) kΩ
Nejistota měření odporu od ±(3,5 mΩ + 0,02 % odečtu)
Rozsah simulace odporu (0 až 4) kΩ
Nejistota simulace odporu od ±30 mΩ
Rozsah čítání a generování pulsů (0 až 9 999 999) pulsů
Nejistota vnitřní kompenzace referenčního spoje termočlánku ±0,25 °C
Nejistota měření odporového snímače teploty ±0,06 °C
Tlakové rozsahy od ±1 kPa do (0 až 100) MPa (vnitřní a vnější tlakové moduly)

Poptávka kalibrátoru Beamex MC4

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top