Špičkové kalibrační a validační systémy

Validační a kalibrační software ValSuite

Objevte spolehlivý validační a kalibrační software spojující všechny validační systémy společnosti Ellab do jediné platformy. 


Co vám tento validační a kalibrační software vyřeší

ValSuite je spolehlivý validační a kalibrační software spojující všechny validační systémy společnosti Ellab do jediné platformy. 

Umožní vám kombinovat bezdrátové dataloggery s tradičním termočlánkovým měřícím systémem. Tím vám otevírá dveře k obrovskému množství nových možností.

Software ValSuite je vždy nedílnou součástí těchto systémů. Nabízíme několik verzí softwaru ValSuite, které přesně vyhoví vašim potřebám.

Software ValSuite na webu výrobce »Čím tento validační a kalibrační systém vyniká

 • nástroje pro analýzu dat výrazně zkracují čas potřebný k vyhledání kritických dat
 • možnost zvětšení grafů a zobrazení více oken najednou zjednodušuje proces identifikace důležitých údajů
 • na základě libovolné skupiny zobrazených dat lze vypočítat např. min/max hodnotu, směrodatnou odchylku, průměr, delta T a letalitu. Odpadá tak nutnost exportovat data a ohrožení jejich bezpečnosti

Komplexní kontrola nad validačními studiemi

ValSuite vás provede celým procesem tepelné validace. Struktura databáze v rámci softwaru vám poskytuje kompletní dokumentaci a procesní kontrolu pro naprostý klid.

ValSuite nabízí funkce, jako jsou přizpůsobené zprávy s jasnými kritérii:

 • vyhověl/nevyhověl,
 • šablony testů,
 • tvorba zpráv,
 • analýza dat,
 • monitorování,
 • online data
 • a mnoho dalšího.

Funkce softwarové analýzy dat

ValSuite shromažďuje a zobrazuje validační data ze systémů E-Val Pro Plus a TrackSense. Data z obou systémů lze zobrazit a analyzovat ve stejné relaci.

V softwaru může být současně spuštěno až 160 kanálů TrackSense nebo 120 kanálů E-ValTM Pro Plus. Všechny je lze identifikovat a zobrazit v různých skupinách. Jako například penetrace a distribuce.

Jakékoli seskupení nebo konkrétní kanály lze zobrazit v samostatném datovém bloku a analyzovat.

Je také možné sloučit jednotlivé relace a spustit analýzu pro účely porovnání.


ValSuite je validovaný software

Software ValSuite je k dispozici v několika jazycích pro systémy Windows 7, 8 a 10 (32/64bit). Struktura validační dokumentace softwaru je v souladu s následujícími pokyny:

Správná automatizovaná výrobní praxe (GAMP 5) sepsanou společností ISPE.
FDA 21 CFR část 11 (B a C) sepsanou americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Následující dokumenty jsou buď obsaženy, nebo jsou k dispozici na vyžádání:

 • Specifikace uživatelských požadavků (User Requirement Specification – URS)
 • Hlavní plán projektu (Project Master Plan – PMP)
 • Plán projektu (Project plan CC) (RD systém On-track)
 • Kritické parametry (Critical Parameters – CP)
 • Řízení změn (Change Control – CC)
 • Přezkoumání kódu na základě rizik (Risk Based Code Review – RBCR)
 • Dodržování předpisů FDA 21 CFR část 11
 • IQ – Kvalifikace instalace (protokol/zpráva)
 • OQ – Provozní kvalifikace (protokol/zpráva)

Vzdálený přístup a monitorování dat

K databázi ValSuite SQL se můžete připojit přímo pomocí iPhonu s aplikací ValSuite. Je to intuitivní nástroj pro sledování online dat z relací ETS (Ellab temperature standard), E-ValTM Pro a TrackSense SKY.

Tato funkce je k dispozici prostřednictvím nastavení IP adresy přes počítač.

Online systém limitních alarmů pro základní parametry (jako je teplota, tlak a relativní vlhkost) lze aktivovat prostřednictvím relé. Je zajištěn vstup do systému SCADA, nebo jakéhokoli jiného externího, nebo PC alarmového systému.

Shromážděná data se pak zobrazují buď v tabulce, nebo v grafu.


Možnosti reportování

Software umožňuje vytvořit kompletní sadu zpráv obsahující:

 • kritéria vyhověl/nevyhověl,
 • mapu měřicích pozic,
 • aktuální ID operátora,
 • kalibrační offsety sond,
 • seznamy dat a statistické souhrny dat.

ValSuite Pro také umožňuje vytvářet a ukládat šablony zpráv, aby splňovaly specifické požadavky zkoušek –  jako je EN 17665 pro autoklávy s vlhkým teplem, EN 15883 pro dezinfekční pračky nebo NFC 15-140 pro stabilitní komory.

Tyto šablony lze přizpůsobit tak, aby uspořádaly data a provedly výpočty odpovídající různým kritériím. Tyto funkce výrazně zkracují proces analýzy dat.

Jakmile jsou zprávy připraveny, lze je zkontrolovat pomocí funkce náhledu tisku a poté je uložit jako soubor PDF.

Software umožňuje tvorbu následujících zpráv:

 • zpráva o letalitě,
 • zpráva o limitu,
 • statistický report,
 • zpráva o statistikách pokročilých fází,
 • zpráva o kalibraci,
 • validace autoklávu,
 • validace dezinfekce myčky,
 • zpráva o kombinované nejistotě,
 • zpráva o zkoušce těsnosti,
 • zpráva o rozšířené validaci,
 • zpráva s výpočetem rosného bodu
 • a dalších…

Zprávy navržené ke splnění specifických požadavků

ValSuite nabízí vynikající generátor procesních zpráv o datových bodech (Datapoint Process Report Generator – DPRG), který vytváří plně vyhovující uživatelské zprávy v souladu s platnými normami a standardy týkajícími se validačních procesů a kvalifikace zařízení.

Nabízí také řadu šablon pro zprávy navržené tak, aby splňovaly specifické požadavky testů. 

Uživatelem navržené šablony lze přizpůsobit tak, aby uspořádaly data a provedly výpočty odpovídající přesným kritériím. Tato funkce výrazně zkracuje čas potřebný pro proces analýzy dat.

Šablony pro zprávy splňující specifické požadavky testů:

 • EN 13060 Qualification Report
 • EN 285 Qualification Report (včetně speciálních šablon pro různé velikosti)
 • Zpráva o úniku vzduchu podle normy EN 285 a EN 13060
 • EN 17665 (EN 554) Zpráva pro hodnocení sterilizačních procesů zdravotnických výrobků
 • FDX-140 Kombinovaná nejistota pro statistickou analýzu stability v komoře
 • ISO 15883 Zpráva o hodnocení základních a pokročilých mycích dezinfektorů
 • USP 1079 Zpráva o střední teplotě pro hodnocení výrobků uložených ve farmaceutických skladech
 • ISO 11140-4/17665 Elektronická zkouška Bowie-Dicka

3D teplotní analýza

Volitelný nástroj 3D analýza umožňuje vizualizovat gradienty teploty, vlhkosti nebo letality v trojrozměrném prostředí, které jsou indikovány změnou barvy. Ideální nástroj pro mapování.

Data lze také zdokumentovat a prezentovat ve formě videa, které ukazuje změny v čase.

Všechna vlastní nastavení lze uložit do šablony pro pozdější použití.


Kompatibilita se systémem Windows Security

ValSuite Pro je kompatibilní se systémem Windows Security. Díky této funkci mohou správci nastavit úrovně přihlášení/přístupu k ValSuite pro své uživatele prostřednictvím skupin AD. Těmto skupinám lze přidělit různá práva v závislosti na úlohách, které provádějí, nebo na informacích, jež mohou vyžadovat.

Zavedením této funkce zůstávají data a různý obsah v bezpečí, protože k nim mohou v daném okamžiku přistupovat pouze oprávnění pracovníci. Jedná se o vysoce časově úspornou funkci, protože každého konkrétního uživatele již není třeba v softwaru ručně vytvářet nebo udržovat.

Snadno se nastavuje a je kompletně ověřen systémem Windows.

Drátový termočlánkový systém E-Val Pro společnosti Ellab lze rovněž spravovat prostřednictvím funkce zabezpečení systému Windows.

Zajišťuje, že všichni uživatelé mají přístup pouze k možnostem a funkcím povoleným pro jejich konkrétní skupinu nebo roli.


FDA 21 CFR, část 11

ValSuite Pro je plně validován a splňuje požadavky FDA 21 CFR, část 11.

Kromě široké škály validačních, kalibračních a monitorovacích funkcí nabízí také funkce elektronického podpisu a auditního záznamu.

Díky plné kompatibilitě jsou všechna data a dokumentace získaná ze studií nebo testů považována regulačními orgány za spolehlivá a důvěryhodná.


Hlavní funkce ověřování

 • Jeden software pro záznamníky TrackSense Pro i kabelové systémy E-Val Pro.
 • Může běžet jako samostatný počítač, nebo jako řešení server/Citrix (lze použít síťové zabezpečení).
 • Úplná synchronizace všech dat odstraňující z hlášení všechny možné „fantomové“ hodnoty.
 • Až 160 měřicích bodů v jedné relaci.
 • Snadné přepínání mezi více jazyky.
 • Ovladače pro kalibrační zařízení.

Podrobné nastavení testu

Funkce hlášení umožňuje obsluze naprogramovat podrobná testovací kritéria.

Informace o výměně snímače, obsluze, testu, požadovaných teplotních limitech, době spuštění a zastavení, intervalu monitorování a specifických výpočtech lze opakovat.

Tím je zajištěna přesná dokumentace a správné provedení požadovaných postupů pro konzistentní opakovatelné testy.


Funkce monitorování

Software ValSuite Pro nabízí také několik funkcí typu monitorování:

 • statistické výpočty na obrazovce,
 • limitní alarmy,
 • alarmy přes internet s upozorněním e-mailem.

Funkce Transport logger umožňuje spustit a číst datalogger ze dvou různých databází/počítačů. Datalogger tak můžete využít ke sledování parametrů během přepravy i na velké vzdálenosti.

ValSuite Pro dokumentuje a provází vás celým procesem tepelné validace. Struktura databáze v softwaru umožňuje obsluze kompletní dokumentaci a procesní řízení.


ValSuite je nejen validační, ale také kalibrační software

Všechny senzory a sondy lze uživatelsky kalibrovat v předem definovaných intervalech. Jejich offsetové hodnoty lze také snadno ukládat buď do softwaru, nebo do hardwaru. Automaticky se pak generuje zpráva s celkovými výsledky kalibrace.

V závislosti na verzi softwaru ValSuite lze nastavení kalibrace změnit na manuální, poloautomatickou nebo plně automatickou kalibraci.

Kdykoli lze uložit a nahrát různé šablony.

Identifikované hodnoty offsetu jsou spojeny přímo s identifikačním číslem snímače a budou zohledněny při každém dalším měření daného snímače.

 • snadné nastavení krok za krokem
 • až 6 kalibračních bodů najednou
 • plně kompatibilní s kalibračním zařízením Ellab
 • speciální verze softwaru pro jiná výrobní zařízení (OEM)
 • přímé stahování kalibračních listů přes Ellab Cloud

Kalibrační listy/výrobní kalibrace

Pro zajištění celkové kvality výrobků jsou všechna zařízení vyráběná společností Ellab buď volitelně, nebo standardně kalibrována z výroby.

Doporučujeme také každoroční výrobní kalibraci senzorů.

Při výrobní kalibraci se testovaný senzor porovnává s referenčním zařízením s plnou návazností na národní a mezinárodní etalony. Údaje jsou poté uloženy v senzoru a uvedeny v kalibračním listu.

Již několik let jsou kalibrační listy Ellab pro TrackSense k dispozici prostřednictvím Ellab cloudového řešení. Lze k nim snadno přistupovat prostřednictvím systému V-LIMS nebo přímo ze systému ValSuite pomocí identifikačního čísla senzoru.

Všechny kalibrační listy jsou digitálně podepsány a uloženy v databázi, která plně vyhovuje požadavkům FDA 21 CFR Part 11.


Verze softwaru ValSuite

Basic – pro malou nebo středně velkou potravinářskou společnost

 • základní sada analytických nástrojů a sestav 
 • výpočet letality
 • ruční kalibrace
 • zálohování a obnova databáze

Medical – pro nemocnici nebo zdravotnickou společnost

 • všechny funkce verze Basic
 • zpráva o jednotce s obrázky
 • Bowie-Dick test pro rutinní kontrolu autoklávů

Plus – pro velkou potravinářskou společnost nebo nemocnici

 • všechny funkce verze Medical
 • automatická kalibrace s volitelnou konfigurací OEM
 • rozsáhlá sada analytických nástrojů a reportů
 • správce přístupu/profily jednotlivých uživatelů
 • serverové řešení

Pro – pro farmaceutickou společnost

 • všechny funkce verze Plus
 • kompletní sada analytických nástrojů a sestav,
 • včetně pokročilé statistiky fází
 • splňuje požadavky FDA 21 CFR Part 11 (auditní stopa/elektronický podpis/přístupový bod)
 • ověřen podle GAMP 5

Poptávka ValSuite

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top