Špičkové kalibrační přístroje a komplexní kalibrační systémy

Zastupujeme: Kalibrátory - zastupujeme tyto značky

Kalibrační software Beamex CMX

Program pro správu kalibračních činností Beamex CMX bezpečně a efektivně pomáhá při plánování, správě, analýze a dokumentaci veškeré kalibrační činnosti a při správě měřidel, a to dokonce i v přísně regulovaných odvětvích průmyslu.

Více informací

Technický listSoftware na webu výrobceČím tento systém vyniká

Lepší funkcionalita

 • Společnost Beamex se zaměřuje na vývoj produktů, které zlepšují jejich pracovní činnosti. To stejné platí i o kalibračním software – byl vyvinut tak, aby vám usnadnil a urychlil práci a aby byla provedena v souladu s požadavky na kvalitu a dodržování regulativ.

Méně kalibrací

 • Zákazníci nás informovali, že použití našeho kalibračního programu má dvě významné výhody, a to výrazné snížení nákladů na kalibrace a úsporu času potřebného na kalibraci. Důvodem je možnost automatizace celého procesu, od vytvoření přístroje v databázi až po uzavření zakázky údržby v systémech pro správu údržby, jako je např. Maximo a SAP PM.

Méně papírování

 • Výhodou kalibračního programu Beamex je to, že pokud jej použijete s dokumentačními kalibrátory Beamex, můžete zcela zrušit použití papírových dokumentů. Bezpečný elektronický záznam všech dat do databáze přináší nové možnosti pro analýzu výsledků kalibrací a pro zlepšeních vašich pracovních postupů.

Lepší podpora

 • Správa kalibrací není jen o zakoupení nového software. Jsme schopni pomoci našim zákazníkům s vyhodnocením jejich kalibračních postupů a s nalezením oblastí pro zlepšení. Potom můžeme zajistit hladký a efektivní přechod na nový kalibrační systém a pomoci jim s jeho údržbou.

Jak vám CMX ulehčí život


Funkce software Beamex CMX

Plánování a rozhodování

 • Plánování kalibračních postupů a strategií.
 • Správa všech kalibrovaných měřidel.
 • Údržba pozic, přístrojů a databáze kalibrátorů.
 • Automatické upozornění na plánované kalibrace.

Organizace kalibrace

 • Tvorba podrobných pokynů pro kalibrační techniky.
 • Odesílání pokynů do dokumentačního kalibrátoru.
 • Vše elektronicky.

Provedení kalibrace

 • Výsledky kalibrace se ukládají do paměti dokumentačního kalibrátoru a mohou se automaticky stáhnout do kalibračního programu.
 • Žádné překlepy.

Dokumentace výsledků

 • Automatické vytváření kalibračních listů, zpráv a kalibračních štítků.
 • Všechny údaje o kalibraci se ukládají do databáze a lze je elektronicky podepsat.
 • Tvorba kalibračních listů, zpráv a štítku v elektronickém formátu nebo pro tisk.

Analýza a vylepšení postupů

 • Analýza dat pomocí funkce historických trendů pro stanovení optimálních kalibračních intervalů.
 • Všechny výsledky kalibrace jsou bezpečně uloženy a jsou snadno přístupné pro audity.

Splnění požadavků norem

 • Zlepšení souladu s požadavky na kvalitu a dodržování regulativ (např. ISO 9001, ISO 17025, FDA, GMP/GAMP, 21 CFR Part 11).
 • Zabezpečení přístupu, uživatelské účty, skupiny uživatelů a oprávnění, viz video.

Integrace kalibrací s dalšími systémy ve firmě

Efektivnost, zisk a růst mnoha firem závisí na bezproblémové integraci IT systémů.

Kalibrační program CMX může být integrován do předních systémů pro správu údržby, jako je IBM Maximo, SAP nebo Infor EAM. S naším integrovaným řešením uspoříte čas, snížíte náklady a zvýšíte produktivitu, protože se zamezí zbytečným duplicitním činnostem a přepisování postupů do oddělených IT databází. Tam kde není zapotřebí manuálně přepisovat data nemůže dojít k překlepům.


Jak vám usnadní život

Ve výrobních podnicích se na kalibracích podílí mnoho lidí. Přečtěte si, jak a komu může software Beamex CMX usnadnit život.

TECHNICI
Snadná obsluha.
Žádné další lidské chyby.
Automatická upozornění a pokyny ke kalibraci.
Rychlé a snadné ukládání výsledků kalibrace.
Provádění prohlídek údržby v provozu.

MANAGEMENT
Zkrácení času potřebného na kalibrace.
Zkrácení odstávek výroby.
Snížení celkových nákladů na kalibrace.
Minimalizace nebezpečí vzniku neshody.
Jistota efektivního a dobře dokumentovaného kalibračního procesu.

KVALITA & SHODA
Zlepšení shody s regulativy (např. ISO 9001, FDA, GMP/ GAMP, 21 CFR Part 11).
Vytváření, správa a bezpečné ukládání kalibračních údajů do elektronické databáze.
Analýza, zda je zapotřebí zvýšit nebo snížit frekvenci kalibrace.

Nezávazná poptávka software


Ovládání software

 • Snadná a efektivní obsluha.
 • Uživatelské rozhraní podobné Průzkumníku ve Windows.
 • Uživatelské rozhraní v angličtině, češtině, slovenštině a dalších jazycích.
 • Automatický přenos dat do/z dokumentačního kalibrátoru nebo manuální zadávání výsledků kalibrací přímo do databáze.
 • Komunikace s mobilními přístroji.
 • Automatická tvorba kalibračních listů, zpráv a štítků (v elektronickém formátu nebo pro tisk).

Digitalizace kalibrace

Digitalizace kalibraceZměňte váš kalibrační systém na plně elektronický systém jednotného řešení kalibrací od společnosti Beamex, který se skládá z kalibračního softwaru CMX a dokumentačních kalibrátorů. Software Beamex CMX vám pomůže s plánováním termínů kalibračních a inspekčních činností. V naplánovaném čase odešlete pracovní příkazy do vašich mobilních dokumentačních kalibrátorů nebo tabletů/smartphonů. Provedete zadanou činnost s mobilními přístroji Beamex a výsledky uložíte do jejich paměti. Po ukončení práce se tyto výsledky stáhnou do CMX. Výsledky se uloží do databáze a nabídne se vám možnost vytvořit kalibrační listy.
Jednotný kalibrační systém Beamex celý kalibrační proces automatizuje. Vzhledem k tomu, že kalibrační proces je elektronický, nemusíte se obávat manuálního zadáváni dat a ztráty času při záznamu výsledků na papír.

 


Optimalizace kalibračních intervalů

Historický trend kalibrace v Beamex CMXSoftware Beamex CMX nabízí přehledné numerické i grafické zobrazení historických trendů, takže kalibrační historie se dá vyhodnotit pro každý přístroj zvlášť.
Tato volitelná funkce historických trendů vám pomůže stanovit optimální kalibrační interval pro každý přístroj a provést rozhodnutí o zkrácení nebo prodloužení tohoto intervalu.

Optimalizace kalibračních intervalů může eliminací zbytečných kalibrací snížit vaše náklady na kalibrace. Toto také pomůže předejít drahé neshodě, která může nastat, pokud je kalibrační interval příliš dlouhý a dojde k selhání přístroje.


Kalibrace vah

Kalibrační program Beamex CMX zahrnuje modul s mnoha funkcemi pro kalibraci vah. Pro dodržení všech požadavků na kalibrace vah tento volitelný modul zahrnuje zkoušky při excentrickém zatížení, zkoušky opakovatelnosti, zkoušky pro určení chyb indikací a zkoušky dolní meze váživosti.
Funkce v CMX jsou vyvinuty na základě různých nařízení a norem, včetně EURAMET cg-18, OIML: EN 45501 + AC a NIST Handbook 44.
Kalibrace vah se může provádět z počítače nebo pomocí mobilních zařízení v offline režimu (tabletů/smartphonů) pomocí aplikace Beamex bMobile 2.

Podívejte se na video, ve kterém uvidíte jak  vám aplikace Beamex bMobile 2 pomůže při kalibraci vah.

Nezávazná poptávka software


Inspekční prohlídky údržby

Plánujete, provádíte a dokumentujete prohlídky preventivní údržby, bezpečnostních zkoušek, zabezpečovacích přístrojových systémů a revize instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu pořád ještě na papíře? A je to pracné a plné chyb? Víme, že každý výrobní podnik provádí různé inspekce, které vám mohou způsobovat těžkosti, a proto vám nabízíme lepší způsob realizace prohlídek údržby. Naše řešení zahrnuje kalibrační program Beamex CMX a aplikaci pro mobilní zařízení nazvanou Beamex bMobile.

 


Verze software Beamex CMX

Software Beamex CMX se dodává ve dvou verzích: CMX Professional a CMX Enterprise.

Standardní a volitelné funkce jednotlivých verzí kalibračního programu Beamex CMX:

• = standardní funkce    o = volitelná funkce

<<

Funkce programu Beamex CMX CMX PROFESSIONAL CMX ENTERPRISE
Volitelně 500 pozic/položek v databázi o
Volitelně 1 000 pozic/položek v databázi o
Volitelně 5 000 pozic/položek v databázi o
Volitelně 10 000 pozic/položek v databázi o
Volitelně neomezeně pozic/položek v databázi o
Licence pro jednu pracovní stanici
Plovoucí serverová licence o
Podpora síťové instalace / více uživatelů
Databáze pozic a přístrojů
Sady pozic a přístrojů
Databáze kalibrátorů
Průvodce pro tvorbu databáze
Komunikace s kalibrátory Beamex
Manuální zadávání kalibračních dat
Výpočet nejistot a průměru hodnot výsledků
Struktura podniku
Uživatelské účty, skupiny a oprávnění
Výběrové seznamy
Možnost ukládání filtrů
Šablony standardních dokumentů/zpráv 17 17
Import/export šablon dokumentů/zpráv
SQL Server edice Express
Nástroj CMX Database Manager
Komunikace s kalibrátory jiných výrobců o o
Konfigurovatelné uživatelské rozhraní o
Historické trendy o
Úprava dokumentů/zpráv o
Správa a dokumentace změn a Audit Trail + elektronický podpis o
Podpora kalibrace vah o
Lightweight directory access protocol (LDAP) o
Revize a preventivní údržba s aplikací bMobile o
Technologie „Mobile Security Plus“ o
Komunikace s kalibrační aplikací Beamex bMobile
Pokročilá správa Zakázek údržby o
Calibration Web Service Interface (CWSI) – komunikace s kalibrátorem ve virtualizovaném prostředí
Integrace do různých ERP/CMMS systémů o o
Výrobní validace – URS / FDS / IQ / OQ / PQ o
Možnost importu dat z jiných systémů do CMX o o
Tvorba dokumentů/zpráv na zakázku o o
Validační servis v místě instalace o o

• = standardní funkce    o = volitelná funkce

Poznámka: Některé výše uvedené možnosti a funkce mohou vyžadovat objednání profesionálních služeb společnosti Beamex.

 

Poptávka softwaru Beamex CMX

Odešlete nezávaznou poptávku a my se vám sami ozveme.

 

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top