Špičkové kalibrační a validační systémy

Kalibrační software Beamex CMX

Software pro správu kalibračních činností Beamex CMX bezpečně a efektivně pomáhá při plánování, správě, analýze a dokumentaci veškeré kalibrační činnosti a při správě měřidel, a to dokonce i v přísně regulovaných odvětvích průmyslu.

Technický listSoftware na webu výrobceČím tento software vyniká

Lepší funkcionalita

Společnost Beamex se zaměřuje na vývoj produktů, které zlepšují jejich pracovní činnosti. To stejné platí i o kalibračním software – byl vyvinut tak, aby vám usnadnil a urychlil práci a aby byla provedena v souladu s požadavky na kvalitu a dodržování regulativ.

Méně papírování

Výhodou kalibračního softwaru Beamex je to, že pokud jej použijete s dokumentačními kalibrátory Beamex, můžete zcela zrušit použití papírových dokumentů. Bezpečný elektronický záznam všech dat do databáze přináší nové možnosti pro analýzu výsledků kalibrací a pro zlepšeních vašich pracovních postupů.

Méně kalibrací

Zákazníci nás informovali, že použití našeho kalibračního softwaru má dvě významné výhody, a to výrazné snížení nákladů na kalibrace a úsporu času potřebného na kalibraci. Důvodem je možnost automatizace celého procesu, od vytvoření přístroje v databázi až po uzavření zakázky údržby v systémech pro správu údržby, jako je např. Maximo a SAP PM.

Lepší podpora

Správa kalibrací není jen o zakoupení nového software. Jsme schopni pomoci našim zákazníkům s vyhodnocením jejich kalibračních postupů a s nalezením oblastí pro zlepšení. Potom můžeme zajistit hladký a efektivní přechod na nový kalibrační systém a pomoci jim s jeho údržbou.


Funkce softwaru Beamex CMX

Plánování a rozhodování

 • Plánování kalibračních postupů a strategií.
 • Správa všech kalibrovaných měřidel.
 • Údržba pozic, přístrojů a databáze kalibrátorů.
 • Automatické upozornění na plánované kalibrace.

Provedení kalibrace

 • Výsledky kalibrace se ukládají do paměti dokumentačního kalibrátoru a mohou se automaticky stáhnout do kalibračního softwaru.
 • Žádné překlepy.

Analýza a vylepšení postupů

 • Analýza dat pomocí funkce Historický trend pro stanovení optimálních kalibračních intervalů.
 • Všechny výsledky kalibrace jsou bezpečně uloženy a jsou snadno přístupné pro audity.

Organizace kalibrace

 • Tvorba podrobných pokynů pro kalibrační techniky.
 • Odesílání pokynů do dokumentačního kalibrátoru.
 • Vše elektronicky.

Dokumentace výsledků

 • Automatické vytváření kalibračních listů, zpráv a kalibračních štítků.
 • Všechny údaje o kalibraci se ukládají do databáze a lze je elektronicky podepsat.
 • Tvorba kalibračních listů, zpráv a štítku v elektronickém formátu nebo pro tisk.

Splnění požadavků norem

 • Zlepšení souladu s požadavky na kvalitu a dodržování regulativ (např. ISO 9001, ISO 17025, FDA, GMP/GAMP, 21 CFR Part 11).
 • Zabezpečení přístupu, uživatelské účty, skupiny uživatelů a oprávnění, viz video.

Integrace kalibrací s dalšími systémy ve firmě

Efektivnost, zisk a růst mnoha firem závisí na bezproblémové integraci IT systémů.

Kalibrační software CMX může být integrován do předních systémů pro správu údržby, jako je IBM Maximo, SAP nebo Infor EAM. S naším integrovaným řešením uspoříte čas, snížíte náklady a zvýšíte produktivitu, protože se zamezí zbytečným duplicitním činnostem a přepisování postupů do oddělených IT databází. Tam kde není zapotřebí manuálně přepisovat data nemůže dojít k překlepům.


Jak vám usnadní život

Ve výrobních podnicích se na kalibracích podílí mnoho lidí. Přečtěte si, jak a komu může software Beamex CMX usnadnit život.

Technici

 • Snadná obsluha
 • Žádné další lidské chyby
 • Automatická upozornění a pokyny ke kalibraci
 • Rychlé a snadné ukládání výsledků kalibrace
 • Provádění prohlídek údržby v provozu

Management

 • Zkrácení času potřebného na kalibrace
 • Zkrácení odstávek výroby
 • Snížení celkových nákladů na kalibrace
 • Minimalizace nebezpečí vzniku neshody
 • Jistota efektivního a dobře dokumentovaného kalibračního procesu.

Kvalita a shoda

 • Zlepšení shody s relativy (např. ISO 9001, FDA, GMP/ GAMP, 21 CFR Part 11)
 • Vytváření, správa a bezpečné ukládání kalibračních údajů do elektronické databáze
 • Analýza, zda je zapotřebí zvýšit nebo snížit frekvenci kalibrace

Ovládání softwaru

 • Snadná a efektivní obsluha.
 • Uživatelské rozhraní podobné Průzkumníku ve Windows.
 • Uživatelské rozhraní v angličtině, češtině, slovenštině a dalších jazycích.
 • Automatický přenos dat do/z dokumentačního kalibrátoru nebo manuální zadávání výsledků kalibrací přímo do databáze.
 • Komunikace s mobilními přístroji.
 • Automatická tvorba kalibračních listů, zpráv a štítků (v elektronickém formátu nebo pro tisk).

Digitalizace kalibrace

Změňte váš kalibrační systém na plně elektronický systém jednotného řešení kalibrací od společnosti Beamex, který se skládá z kalibračního softwaru CMX a dokumentačních kalibrátorů. Software Beamex CMX vám pomůže s plánováním termínů kalibračních a inspekčních činností. V naplánovaném čase odešlete pracovní příkazy do vašich mobilních dokumentačních kalibrátorů nebo tabletů/smartphonů. Provedete zadanou činnost s mobilními přístroji Beamex a výsledky uložíte do jejich paměti. Po ukončení práce se tyto výsledky stáhnou do CMX. Výsledky se uloží do databáze a nabídne se vám možnost vytvořit kalibrační listy.
Jednotný kalibrační systém Beamex celý kalibrační proces automatizuje. Vzhledem k tomu, že kalibrační proces je elektronický, nemusíte se obávat manuálního zadáváni dat a ztráty času při záznamu výsledků na papír.


Optimalizace kalibračních intervalů

Software Beamex CMX nabízí přehledné numerické i grafické zobrazení historických trendů, takže kalibrační historie se dá vyhodnotit pro každý přístroj zvlášť.
Tato volitelná funkce Historický trend vám pomůže stanovit optimální kalibrační interval pro každý přístroj a provést rozhodnutí o zkrácení nebo prodloužení tohoto intervalu.

Optimalizace kalibračních intervalů může eliminací zbytečných kalibrací snížit vaše náklady na kalibrace. Toto také pomůže předejít drahé neshodě, která může nastat, pokud je kalibrační interval příliš dlouhý a dojde k selhání přístroje.

Historický trend kalibrace v Beamex CMX


Kalibrace vah

Kalibrační software Beamex CMX zahrnuje modul s mnoha funkcemi pro kalibraci vah. Pro dodržení všech požadavků na kalibrace vah tento volitelný modul zahrnuje zkoušky při excentrickém zatížení, zkoušky opakovatelnosti, zkoušky pro určení chyb indikací a zkoušky dolní meze váživosti.
Funkce v CMX jsou vyvinuty na základě různých nařízení a norem, včetně EURAMET cg-18, OIML: EN 45501 + AC a NIST Handbook 44.
Kalibrace vah se může provádět z počítače nebo pomocí mobilních zařízení v offline režimu (tabletů/smartphonů) pomocí aplikace Beamex bMobile 2.

Podívejte se na video, ve kterém uvidíte jak  vám aplikace Beamex bMobile 2 pomůže při kalibraci vah.


Inspekční prohlídky údržby

Podniková údržba se software Beamex CMX a aplikací Beamex bMobileAplikace Beamex bMobile pro údržbuPlánujete, provádíte a dokumentujete prohlídky preventivní údržby, bezpečnostních zkoušek, zabezpečovacích přístrojových systémů a revize instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu pořád ještě na papíře? A je to pracné a plné chyb?

Víme, že každý výrobní podnik provádí různé inspekce, které vám mohou způsobovat těžkosti, a proto vám nabízíme lepší způsob realizace prohlídek údržby. Naše řešení zahrnuje kalibrační software Beamex CMX a aplikaci pro mobilní zařízení nazvanou Beamex bMobile.


Cloudová instalace

Software Beamex CMX v clouduSoftware pro správu kalibrací Beamex CMX lze používat také v cloudových službách poskytovaných společnostmi Microsoft (Azure), Amazon (Amazon Web Services) nebo Alibaba (Alibaba Cloud). To umožňuje efektivní škálování řešení CMX při přidávání nových lokalit. V cloudové aplikaci můžete k softwaru CMX přistupovat odkudkoli na světě a nejste omezováni jeho použitím na jednom pracovišti.

Unikátní komunikační technologie softwaru CMX umožňuje cloudové instalaci bezproblémovou komunikaci s mobilními zařízeními.

Nastavení je rychlé a my jsme tu pro vás, abychom vás podpořili na každém kroku.

Chcete-li se dozvědět více informací o používání CMX v cloudu, kontaktujte nás.


CMX Analytics Dashboard

Analytický panel Beamex CMX

Analytický panel CMX poskytuje snadno použitelný vizuální přehled nejdůležitějších klíčových ukazatelů výkonnosti souvisejících s kalibrací.

Analytický panel umožňuje zobrazit analýzu historie kalibrace a předpověď riziko neúspěšné kalibrace, zobrazit vliv nejistoty na kalibraci, pracovní zatížení a historii práce vašeho týmu a pomáhá vám identifikovat zlepšení produktivity a efektivity i příležitosti k úspoře nákladů.

Můžete analyzovat a kontrolovat, zda jsou kalibrace prováděny včas, ověřovat návaznost etalonů a sledovat termíny kalibrací.

Analytický panel získává údaje z databáze CMX a zobrazuje je v Microsoft Power BI, předním nástroji pro vizualizaci údajů. Analytický panel lze pohodlně zobrazit i na mobilních zařízeních a nezabírá licenci CMX.


CMX Data Loader

Beamex CMX Data Loader Tool

Údaje o přístrojích hrají klíčovou roli v každém systému řízení kalibrace. Přidávání nebo editace přístrojů jeden po druhém může být časově velmi náročné a náchylné k překlepům, zejména pokud se zpracovává velký počet dat.

Nástroj Beamex CMX Data Loader Tool je rychlý a snadný způsob, jak přidat nebo upravit velké množství zařízení (pozic a přístrojů) v databázi CMX pomocí tabulky Microsoft Excel, což šetří čas, snižuje riziko chyb při zadávání a pomůže vám zajistit vysokou kvalitu a harmonizaci dat.

Kombinace nástroje Beamex CMX Data Loader Tool s odbornými službami Beamex Expert Services zajišťuje flexibilní a efektivní implementaci CMX nebo nasazení na novém pracovišti. Nechte odborníky společnosti Beamex, aby vám pomohli s jejich osvědčenými postupy a doplnili vaši databázi pomocí nástroje Data Loader.


Verze softwaru Beamex CMX

Software Beamex CMX se dodává ve dvou verzích: CMX Professional a CMX Enterprise.

Standardní a volitelné funkce jednotlivých verzí kalibračního softwaru Beamex CMX:

• = standardní funkce    o = volitelná funkce

Funkce softwaru Beamex CMX CMX PROFESSIONAL CMX ENTERPRISE
Volitelně 500 pozic/položek v databázi o  
Volitelně 1 000 pozic/položek v databázi o  
Volitelně 5 000 pozic/položek v databázi o  
Volitelně 10 000 pozic/položek v databázi o  
Volitelně neomezeně pozic/položek v databázi o
Licence pro jednu pracovní stanici  
Plovoucí serverová licence o
Podpora síťové instalace / více uživatelů
Databáze pozic a přístrojů
Sady pozic a přístrojů
Databáze kalibrátorů
Průvodce pro tvorbu databáze
Komunikace s kalibrátory Beamex
Manuální zadávání kalibračních dat
Výpočet nejistot a průměru hodnot výsledků
Struktura podniku
Uživatelské účty, skupiny a oprávnění
Výběrové seznamy
Možnost ukládání filtrů
Šablony standardních dokumentů/zpráv 17 17
Import/export šablon dokumentů/zpráv
SQL Server edice Express
Nástroj CMX Database Manager
Komunikace s kalibrační aplikací Beamex bMobile
Calibration Web Service Interface (CWSI) – komunikace s kalibrátorem ve virtualizovaném prostředí
Komunikace s kalibrátory jiných výrobců o o
Konfigurovatelné uživatelské rozhraní o
Historický trend o
Úprava dokumentů/zpráv o
Správa a dokumentace změn a Audit Trail + elektronický podpis o
Podpora kalibrace vah o
Lightweight directory access protocol (LDAP) o
Revize a preventivní údržba s aplikací bMobile o
Nástroj Beamex CMX Data Loader o
Technologie „Mobile Security Plus“ o
Pokročilá správa Zakázek údržby o
CMX Analytics Dashboard (Analytický panel CMX) o o
Integrace do různých ERP/CMMS systémů o o
Výrobní validace – URS / FDS / IQ / OQ / PQ o
Možnost importu dat z jiných systémů do CMX o o
Tvorba dokumentů/zpráv na zakázku o o
Validační servis v místě instalace o o

• = standardní funkce    o = volitelná funkce

Poznámka: Některé výše uvedené možnosti a funkce mohou vyžadovat objednání profesionálních služeb společnosti Beamex.


Poptávka softwaru Beamex CMX

Odešlete nezávaznou poptávku a my se vám sami ozveme.

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top